Nieuwsberichten

Projecten

U treft hier diverse projecten die inmiddels zijn opgestart. Het betreft twee projecten in de sfeer van collectief opdrachtgeverschap, waarvoor wij belangstellenden de mogelijkheid bieden zich nu aan te melden.
Ook treft u hier een project in het kader van het particulier opdrachtgeverschap. In Almere-Haven wordt een kantoorgebouw omgebouwd tot appartementen, waar de opdrachtgevers zelf de totale inrichting van hun appartement kunnen bepalen en zelf afbouwen of af laten bouwen.